Få mer plats

För att minimera (tillfälligt eller permanent) menyfliksområdet, använd kortkommandot Ctrl + F1.
Eller välj knappen som ser ut som ett tak, näst längst ut till höger.

Tryck Ctrl + F1 (eller klicka på taket) igen, för att återställa.