Filnamn och länkar

Hantera Länkar i Excel är inte alltid lätt.

Tumregel:
vid byte av filnamn – ha Målfil och Källfil öppna. Då hänger länkarna me!