Frånvaromeddelande

Glöm inte att lägga in ett frånvaromeddelande i Outlook om du ska vara ledig, är sjuk eller på tjänsteresa. Det underlättar för dig själv och andra. Du kan skriva vem de når istället och när du är tillbaka och kan läsa meddelanden.

Välj menyflik Arkiv, Info, Autosvar (frånvarande).

Här kan du ställa in vilken tid du vill att autosvaret ska gälla och även två alternativ, ett utanför organisationen och ev ett annat inom organisationen.