Skapa eget kortkommando

I Office så kan du anpassa Snabbåtkomst [Quick Access Toolbar] och lägga till egna knappar genom att t ex klicka på den lilla svarta pilen som visas till höger i verktygsfältet.

Om du t ex har lagt till “Bifoga fil” [Attach file] och vill använda ett kortkommando för att bifoga fil behöver du bara trycka på Alt+6 (eftersom det är den sjätte knappen i verktygsfältet Snabbåtkomst [QAT] ovan).
Vill du använda knapp 1 trycker du Alt+1 osv.

Fungerar precis på samma sätt i Word, Excel och PowerPoint.

Se även nedan filmklipp.