Växla mellan gemener och VERSALER

Du växlar mellan gemener och versaler med knappen “Ändra shiftläge” eller kortkommandot Skift + F3–tangenten.

Gör så här

  1. Markera texten
  2. Använd knappen “Ändra shiftläge” eller kortkommandot Shift + F3.