Tabbar, indrag och tabeller

Tid: 45 min

Föredragshållare: Marie Rehn

Innehåll: Hur svår är det egentligen att få till tabbar, indrag och tabeller. Många gånger förstår vi inte hur Word fungerar, hur jag än gör så krånglar texten. Var med på denna korta lektion och få 100% koll på hur tabbar, indrag och tabeller fungerar. När använder jag vad och hur. Förstå hur styckeformat fungerar.

Mål med lektionen: att du obehindrat ska kunna hantera alla typer av text och att det är du som bestämmer över texten inte tvärt om.

Datum kommer