Vi samarbetar med UseIT, om är experter på inkluderande och tillgänglig IT. Vårt mål är att skapa tillgänglighetsanpassade mallar i Microsoft Office så ditt företag kan arbeta tillgänglighetsanpassat, men vi anpassar också din grafiska profil för tillgänglighet om ni behöver det. Dessutom hjälper vi er att kompetensutveckla er personal kring skapandet av tillgänglighetsanpassade digitala produkter.

Vad är wcag?
Hösten 2020 trädde en ny lag igenom: Webbdirektivet. Kortfattat kan sägas att lagen baseras på ett regelverk kallat WCAG 2.1. Regelverket sätter ramarna för vad som behöver göras vid all form av digital, webbaserad kommuikation och information, för att säkerställa att så många som möjligt får tillgång till innehållet. Här kan du läsa mer om WCAG 2.1!
Tips för tillgänglihetsanpassade dokument
När du har dina tillgänglighetsoptimerade mallar - det är då jobbet börjar! Det räcker inte med att ha rätt kontraster på färgerna eller ett lättläst typsnitt, men lugn: vi har lite tips för dig som vill börja jobba medvetet med tillgänglighetsanpassning! Läs vår aktuella blogg om TILLGÄNGLIGHET!
Intervju med funka
Rehngruppens egen Marie Rehn intervjuade Louise Kjellberg på Funka. Se intervjun och bli inspirerad till ett mer tillgänglighetsanpassat tänk i arbetsvardagen!