Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser - Tillväxtanalys - var i behov av en ny grafisk profl som bättre passade för tillgänglighetsanpassning.

Eftersom Tillväxtanalys är en myndighet faller deras verksamhet under Webdirektivet, som trädde i kraft under hösten 2020. Allt de publicerar digitalt måste vara tillänglighetanpassat. Fokus låg därför på funktion och förenkling, samt ett bildspråk som i sig arbetade mer inkluderande.