Lärarförbundet

Presentation med anpassade animeringar

Uppdraget var att skapa en interaktiv presentation som innehöll både annimeringar och bildövergångar. Hela mallen är skapad i PowerPoint så Lärarförbundet kan själva lätt gå in och göra uppdateringar.