Om oss

Om Oss

Rehngruppen underlättar hanteringen av grafisk profil/varumärke i det operativa arbetet och bidrar till en ökad effektivitet för den enskilde medarbetaren och verksamheten i stort.

Skapar enhetligt användande, vilket främjar varumärket genom korrekt och enhetligt formspråk samt struktur.
Förenklar och effektiviserar det operativa arbetet.

Kontakta oss för mer info
Telefon 08-120 233 30

Vi vill bidra till hållbara lösningar som stärker varumärke, engagerar medarbetare och är till nytta för kunder. Vi arbetar ofta med att omvandla komplexa utmaningar till smarta lösningar och praktiska åtgärder. Vårt mål är alltid att ge våra kunder verktyg för att bli mer handlingskraftiga, effektivare och stärka deras varumärke.

Rehngruppen erbjuder tjänster och produkter som skräddarsys efter ert behov och era verktyg, exempelvis MS Office, iWorks, databaser etc.

Rehngruppen hjälper organisationer och företag att stärka sitt varumärke genom att skapa förutsättningar för enhetlig och korrekt varumärkeshantering. Vi underlättar och effektiviserar det dagliga arbetet för användarna.

Produktion av MALLAR för att lättare följa den grafiska profilen. Det kan vara enstaka mallar eller mallpaket som innehåller flera olika mallar. Produkter där vi skapar funktioner för att enklare använda mallarna. Företagsanpassad UTBILDNING, både individuell och i grupp, som höjer kompetensen. Vi hjälper till att PRODUCERA och skapa dokument när ni som företag inte har tid eller möjlighet att själva skapa eller redigera.