Kundcase

Automatiserad finansiell rapportering i Power BI

No items found.

Dentalum har tidigare hanterat sin interna finansiella rapportering manuellt. I samband med företagets kraftiga expandering under det senaste året har de sett ett ökat behov av en automatiserad lösning. Idag har de en Power BI-rapport innehållande en interaktiv resultaträkning. Rapporten baseras på daglig automatisk datainhämtning.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Utmaning:

Lösning:

Dentalum har under det senaste året expanderat kraftigt. I takt med det ökande antalet kliniker har behovet av en mer detaljerad och regelbunden finansiell rapportering blivit alltmer påtaglig, både övergripande och hos respektive klinik.

Utmaningen

Tidigare har Dentalum hanterat sin interna finansiellarapportering manuellt, i olika filer. I samband med det snabbt ökande antalet kliniker har de sett ett behov av att konsolidera och automatisera rapporteringen, för att genomföra arbetet på ett smidigare sätt. Dentalum ville även, på ett säkert sätt, göra rapporterna tillgängliga för såväl klinikcheferna som Dentalum i sin helhet.

Lösningen

Vi har tagit fram en helt automatiserad lösning, med integration mot systemet Fortknox. Nu hämtas och uppdateras data dagligen i den datamodell som rapporten är skapad utifrån. Deras Power BI-rapport har distribuerats till klinikcheferna i Power BI-appen ”DentalumLuppen”. Klinikcheferna har, med hjälp av behörighetsstyrning, fått tillgång till just sin kliniks siffror.

Rapporten är byggd kring visualiseringen Profitbase Financial Matrix. Det har möjliggjort en anpassad och interaktiv resultaträkning. Användarna kan filtrera bolag, kostnadsställe, anpassade perioder samt gå på djupet på både konto- och verifikationsnivå. Dessutom kan de välja vilka nyckeltal som visas, och hur de visas. En annan uppskattad funktion är att de, via ett knappklick, kan exportera resultaträkningen till Excel.

No items found.

Fler kundcase