Kundcase

Företagspresentation och officemallar

Mallproduktion

Ett mallpaket med mallar i Word, Excel och PowerPoint med direktåtkomst till Almegas bildbibliotek och specialprogrammerad logotyväxlare. En säljpresentation med film, och en rapportmall för formgivna rapporter.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

När Almega genomgick ett omfattande varumärkesarbete behövde organisationen byta officemallar och förnya sin visuella kommunikation.

Utmaning:

Utmaningen blev att skapa funktionella verktyg för en organisation för cirka 25 olika förbund och branschorganisationer, som alla skulle arbeta i samma manér med som individuell avsändare.

Lösning:

Vi byggde ett anpassat mallpaket åt ALmega där användaren själv enkelt kan växla mellan olika logotyper, och skapa kombinationer. Vi kompletterade PowerPointmallar och Wordmallar med designade diagrammallar i Excel och la extra resurser på att ta fram en rapportmall som designmässigt skulle hålla för att ersätta formgivna trycksaker, men samtidigt vara enkelt och effektivt att arbeta i. Vi tog också fram en säljpresentation med inledande filmatiserad presentation av organisationens insatser för svenskt arbetsklimat.

När Almega genomförde ett omfattande varumärkesarbete innebar det en hel rad nya utmaningar för organisationen. Almega, som är en arbetsgivarorganisation med ett antal förbunds- och branschorganisationer, hade 25 unika logotyper och två grafiska manér att förhålla sig till - med behövde ändå stringens och gemensamma verktyg. Dessutom behövde det finnas möjlighet att stå som avsändare baserat på vilket kontor som kommunicerade, allt ifrån kontor i Luleå till Malmö. Almegas största utmaning blev att underlätta och säkra att alla medarbetare, oavsett förbundstillhörighet eller geografiskt läge, skapade stark praktisk branding i det dagliga arbetet. och enkelt kunde växla mellan att tala som förbund, bransch eller som organisation.

En ytterligare utmaning låg i den stora mängd rapporter och dokument som producerades. Här ville man göra en insats för att slimma ned och effektivisera produktionsprocessen, både resursmässigt och i tidsåtgång.

I och med den nya grafiska profilen behöve en del färdig kommunikation förnyas - som exemplevis organisationens presentation av sin verksamhet.

Mallpaketet

I samråd med oss beslöt sig Almega för en specialbyggd variant av ett mallpaket i Office. Vi tog fram två PowerPointmallar, en i organisationens manér och en i förbund- och branschmanéret. Båda mallarna utrustades med en direktknapp till Almegas egna bildbank, och en mallknapp. Mallknappen innebär att alla, närsom helst, kan nå samtliga mallar som finns tillgängliga, utan att behöva söka efter dem. Bildfunktionen, PictureLibrary, är en funktion byggd av oss som ger användaren tillgång till samtliga bilder i arkivet, perfekt anpassade efter just den layout den ska användas på.

För förbundsmallen behövde användaren dessutom kunna byta logotyp beroende på förbund eller bransch. Här skapade vi ett helt nytt verktyg, en funktion med ett enkelt knapptryck skapar möjligheten att växla mellan logotyper i mallen. Då Almega regelbundet behöver presentera data hjälpte vi dem även med diagrammallar i Excel, som automatiserade arbetet med att ta fram visuella och brandade diagram.

I mallpaketet la vi även till Outlooksignaturer som förenklade arbetet med att skapa enhetliga mailsignaturer baserat på

Säljpresentation och film

Almegas verksamhetspresentation behövde på ett enkelt sätt förklara en avancerad verksamhetsstruktur. Organisationens kommunikationsavdelning tog fram ett råmaterial som vi kunde arbeta vidare med. Eftersom det nya manéret hade många delar med rörligt material beslöt vi att inleda presenationen med en film. Vi arbetade fram ett manus och tog fram bildmaterial, och slutresultatet blev en effektiv presentation av verksamhetens kärna. Filmen fungerade så att man självfallet kunde använda den separat såväl som en inledning till vidare presentation. Presentationen som följde filmen byggdes på en ram av enkla men starka animationer sim hjälpte till att höja budskap.  

Rapportmall

Organisationens behov av att effektivt och resursmedvetet kunna producera rapporter med många olika avsändare - såväl ensamma som i konstellationer - gjorde att vi behövde ta fram ett verktyg för avsändarrangordning. Lösningen blev en funktion som automatiserade detta, satt i en stark rapportmall i Word, i antingen Almegas eller förbund- och branschs färger. Med rapportmallen gavs organisationen möjlighet att producera snabbt och få en färdig produkt möjlig att digitaltrycka, utan att behöva använda sig av formgivare och tryckeri. Framför allt kunde digitala produkter produceras med få resurser och endast Word, ett verktyg som redan fanna hos alla användare.

No items found.

Fler kundcase