Se alla case

Gantt schema i Power BI med hjälp av Planner och Power Automate

För att visualisera en gemensam tidplan för projekt med underliggande processer automatiserade vi ett arbetsflöde mellan Microsoft Planner och Power BI med hjälp av Power Automate.

Uppdrag:

Att visualisera en gemensam tidplan för projekt med olika underliggande processer och stake-holders.

Utmaning:

Vi presenterade tre möjliga lösningar: Excel ganttschema, Microsoft Projekt eller en kombination av Microsoft Planner och Power BI. Valet landade på det senare. Eftersom Microsoft  ännu inte har en direkt koppling mellan Planner och Power BI behövde vi skapa en lösning för att automatisera dataexporten mellan tjänsterna.

Lösningen:

Det krävdes två Power Automate Flows för att automatisera datasamlingen effektivt. I och med dessa kan Power BI läsa och visualisera den strukturerade datakällan.

V iskapade även en separat Power Automate Flow som används för att redovisa projektmedlemmarna i ett förståeligt format.

Storyn

No items found.

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!