våg

Utveckling, integrationer och underhåll av Power BI lösning för Mediekompaniet

Automatiserad lösning att presentera och visualisera data

Uppdrag:

Mediekompaniet är ett säljbolag inom media som är samägt av flera större mediekoncerner i Sverige. De efterfrågade visualisering av försäljningsdata, prognos, mål/utfall, prisanalyser och simuleringar i Power BI.

Utmaning:

Deras behov var komplext och underlaget bestod av flera olika uppsättningar system, pismodeller och affärsmodeller. Utmaningen blev att konsolidera och sammanställa all data.

Lösningen:

Vi utvecklade en automatiserad end-to-endlösning där affärsdata visualiseras och presenteras inför hela bolaget och externa användare i ägarkoncernerna. Lösningen i Power BI ger Mediekompaniet smidigare sätt att driva försäljning och maximera resultat, och har i princip eliminerat manuell datauthämtning.

våg

Kolla in våra andra projekt

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!