Kundcase

Utveckling, integrationer och underhåll av Power BI lösning

No items found.

Automatiserad lösning att presentera och visualisera data

Power BI har bidragit till att få till en datadriven organisation där utmaningen med manuell rapportering med data från flera system i princip helt är löst. Detta har betytt mycket, speciellt för säljorganisationen, där tillgången till uppdaterade och validerade säljsiffror i färdiga rapporter och dashboards bidragit till mer fokus på säljdrivande aktiviteter och därmed hjälpt oss att nå och överträffa uppsatta mål!
– 
Adam Järnerfalk, Säljchef
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Mediekompaniet är ett säljbolag inom media som är samägt av flera större mediekoncerner i Sverige. De efterfrågade visualisering av försäljningsdata, prognos, mål/utfall, prisanalyser och simuleringar i Power BI.

Utmaning:

Deras behov var komplext och underlaget bestod av flera olika uppsättningar system, pismodeller och affärsmodeller. Utmaningen blev att konsolidera och sammanställa all data.

Lösning:

Vi utvecklade en automatiserad end-to-endlösning där affärsdata visualiseras och presenteras inför hela bolaget och externa användare i ägarkoncernerna. Lösningen i Power BI ger Mediekompaniet smidigare sätt att driva försäljning och maximera resultat, och har i princip eliminerat manuell datauthämtning.

No items found.

Power BI har bidragit till att få till en datadriven organisation där utmaningen med manuell rapportering med data från flera system i princip helt är löst. Detta har betytt mycket, speciellt för säljorganisationen, där tillgången till uppdaterade och validerade säljsiffror i färdiga rapporter och dashboards bidragit till mer fokus på säljdrivande aktiviteter och därmed hjälpt oss att nå och överträffa uppsatta mål!

Adam Järnerfalk, Säljchef

Fler kundcase