Kundcase

Rapportmall i Word

No items found.

Rapportmall i Word enligt bankens grafiska profil.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Swedbank behövde en rapportmall i Word för att göra det enkelt för skribenterna att göra all textbearbetning själva.

Utmaning:

Rehngruppen har i nära samarbete med Swedbank tagit fram en Wordmall som fyller det behovet samtidigt som det säkerställdes att Swedbanks grafiska profil följdes. Bilder och figurer i rapporten har tillhandahållits av Swedbank, dock har Rehngruppen bildbehandlat dessa för att förhindra att rapporten blir allt för tung för att till exempel kunna mejlas. Rehngruppen har också tagit fram en Excelfil som gjorde det enkelt för Swedbank att skapa diagram med rätt form.

Lösning:

Resultatet blev att Swedbank på egen hand kunde arbeta med innehållet i rapporten och att Rehngruppen vid ett par tillfällen kunde göra önskade finjusteringar i formen.

No items found.

Fler kundcase