Kvartalsrapportslösning med koppling till affärssystem

Delårsrapportering

Från Excel data till formgivna tabeller och diagram i Word och PowerPoint

Uppdrag:

Electrolux önskade vår populära lösning på kvartalsrapportering och tabeller: Excel2Word. Funktionen är en flexibel lösning för sömlösa överföringar mellan Excel och Word. Electrolux önskade också vårt liknande verktyg Excel2PowerPoint.

Electrolux önskade en lösning för deras kvartalsrapportering. Målet var att minska handpåläggning och i allmänhet göra det lättare att arbeta med rapporter och tabeller. Delårsrapportering för stora bolag som Electrolux omfattar ofta mycket data som ska tas in och bearbetas för att sedan redovisas i ett stort antal tabeller.

Electrolux sökte också en lösning som skulle göra det lätt att använda sig av tabeller och data att använda i PowerPoint som användes för att presentera företagets prestation kvartalsvis.

Utmaning:

Electrolux ville ha utrymme för implementering av s.k. AARO-formler, som hämtar in data från detta system.

Lösningen:

Lösningen omfattas av ett tabellverk som används i kundensdelårsrapporter, och där periodrubriker och översättningar blir heltautomatiserade med hjälp av formler. Dessa formler är helt dynamiska; med andra ord väljs period och språk en gång, och med det anpassas samtliga tabeller utifrån detta val. Det här medför en förenkling av arbetsprocessen, där det huvudsakliga arbetet gjordes i samband med att vi skapade tabeller. När dessa parametrar styrs från en plats blir det dessutom enklare för nya användare att snabbt kunna börja arbeta i lösningen. 

Utöver period- och språklösningen valde vi även att förenkla och automatisera arbetsprocessen vid datainhämtning för tabellerna. Electrolux använder sig av AARO som affärssystem, vilket är ett exempel på ett affärssystem som kan styras medhjälp av s.k. retrieveformler. Dessa retrieveformler används för hämta in data för ett specifikt konto utifrån givna parametrar såsom period, konto, och valuta som värdet redovisas i. På ett liknande vis som periodsrubriker automatiserades, skapade vi även dynamisk periodsrubrik för datainhämtningen, vilket innebar att inga ytterligare steg behövde tas för att få in data. I slutändan krävs enbart ett par knappklick för att förbereda rapporten inför nästa kvartals arbete.

Det fanns även som sagt en önskan för att kunna ta ut information i tabeller och diagram som var mer anpassade till en PowerPoint-presentation. På samma vis som med tabeller anpassade för själva rapporten, satte vi upp en lösning för detta. För att undvika avvikelser i den tilltänkta förenklingen av arbetsprocessen lyftes samma rubrikslösning som för tabeller och datainhämtning in. I slutändan kunde de PPT-anpassade tabellerna och diagram enkelt skjutas in med ett knappklick till den förvalda PowerPointen, med hjälp av vår produkt Excel2PowerPoint.

Storyn

No items found.

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!