Kundcase

Tillgänglighetsanpassade och lättanvända Officemallar

No items found.

Tillgänglighetsanpassade, lättillängliga och funktionella Officemallar. Det var Hudiksvalls kommuns önskemål inför vårt samarbete. Det var viktigt för kommunen att deras mallar lade grunden för tillgänglighetsanpassat innehåll. De var dessutom måna om att deras användare skulle ha möjlighet att nå mallarna på enkelt vis. Samt att det skulle finnas funktionalitet som förenklade användningen av mallarna.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Utmaning:

Lösning:

Uppdrag

Tillgänglighetsanpassade mallar - och mycket mer!

Inledningsvis innefattade uppdraget endast tillgänglighetsanpassade Wordmallar. Under projektets gång utvecklades dock uppdraget. Hudikvalls kommun lade även till Excel- och PowerPointmallar, mallknappar samt startmallar.

Mallknapparna gör att användarna enkelt kan nå kommunens alla mallar direkt från Office. Startmallarna är tillgänglighetsanpassade och är formgivna utifrån Hudikvalls kommuns grafiska profil. De öppnas automatiskt när användaren öppnar ett Officeprogram. Det gör det nästintill omöjligt för användaren att göra fel! Av samma anledning applicerade vi även personliga uppgifter, vilket gör att användarens uppgifter automatiskt hamnar på rätt plats i mallarna.

Utmaning

Från komplexa, till lättanvända mallar

Den absolut största utmaningen med projektet var att utveckla kommunens komplexa och informationsspäckade mallar till att bli tillgänglighetsanpassade och lättanvända. Bland annat innehöll mallarna informationsfält för personlig information som behövde uppdateras automatiskt, men där användaren kunde ha flera roller i olika nämnder och förvaltningar. En stor del information fanns dessutom i mallarnas sidhuvud och sidfot, vilket inte accepteras enligt kraven på tillgänglighetsanpassning. En annan utmaning var att mallarna hade olika logotyper för olika områden inom kommunen.

Lösning

Funktionalitet och användarvänlighet

Rehngruppen började om från grunden. Vi producerade funktionella mallar med en tydlig struktur som gör mallarna användarvänliga även för de mest oerfarna användarna. Alla mallar kvalitetssäkrades enligt kraven på tillgänglighet.

Med hjälp av implementeringen av personliga uppgifter hamnar kommunens användares uppgifter på rätt plats i mallarna. Helt automatiskt – oavsett roll, nämnd eller förvaltning!

Under mallknappen finns undermappar med de olika logotypvarianterna. På så vis har användaren idag enkel tillgång till alla mallar direkt i Office, oberoende av vilken förvaltning användaren tillhör.

No items found.

Fler kundcase