våg

Ny grafisk profil och tillgänglighetsanpassning för Tillväxtanalys

Ny grafisk profil, ny logotyp, nya mallar i Office och tillgänglighetsanpassade verktyg

Uppdrag:

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, kort och gott Tillväxtanalys, behövde tillgänglighetsanpassa sin digitala information och kommunikation.

Därtill behövdes också en ny grafisk profil, ny logotyp, bättre och mer effektiva mallar och verktyg och en helt ny bildbank med ett nytt bildmanér.

Utmaning:

Utmaningen låg i att skapa en modern, stark grafisk profil, och samtidigt styra mot tillgänglighetsanpassade verktyg. Valet av färgschema, grafisk formgivning av data och typsnitt behövde vara optimerade för lärbarhet och funktion, utan att försvaga varumärket.

Lösningen:

Vi behövde utgå från tillgänlighetsanpassning eftersom det var ett lagkrav. Nya typsnitt, , ny logotyp, nya färger, ett nytt grafiskt formspråk och ett nytt bildmanér - men också funktionalitet i form av rapportmallar med snabbfunktioner, diagrammallar, bildbank direkt i verktygen och uppdaterade illustrationer. En primär och en sekundär färgpalett löste de skilda behoven med branding kontra dataredovisning och specialanpassade diagrammallar togs fram. En komplett bildbank säkerställde att alla i organisationen kommunicerade inom varumärket och grafiska element att använda i olika situationer togs fram. Officemallar anpassades för tillgänglighetsanpassning, och vi genomförde utbildningar med kunden för att öka kompetensen kring tillgänglighetsanpassning.

våg

Kolla in våra andra projekt

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!