Visuellt besiktningsprotokoll i Excel

Modell som skapar tekniska ritningar genom dropdown-menyer i Excel.

Uppdrag:

Finlarm önskade en Excelmodell som skulle underlätta deras arbete med skapandet av så kallade dörrkort.

Utmaning:

Dörrkort innehåller flera bilder av dörrar med olika attribut, som hör till säkerhet, larm, eller enklare dörrhandtag. Skapandet av bilderna var tidskrävande och komplicerat eftersom varje attribut behövdes läggas på rätt plats manuellt. Det sakandes också möjligheten att enkelt spara ner och återanvända attribut.

Lösningen:

Med hjälp av många små bilder på varje enskilt attribut så skapade vi en fil där användare laddade in bilderna som objekt i Excel, efter att man valt dom i en lista. Attributen kunde senare placeras på valfri plats över en ”canvas” av två dörrpar, och sedan sparas ner. Placeringen och positionen på attributen lagrades i filens databas och man kunde sen gå till huvudmallen och ladda in en eller flera attribut på dess tillhörande plats. Därefter kunde själva slutmallen, som då innehåller båda attributen och dess placering, samt annan relevant information, sparas ner som PDF för att skickas till kund.

Storyn

No items found.

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!