Kundcase

Publik index via PowerBI

No items found.

Helautomatiserad offentlig dashboard via Power BI

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Dun & Bradstreet (fd Bisnode) behövde hjälp att sammanställa global affärsdata kopplad till Covid-19. En automatiserad och effektiviserad metod för sammanställning av omfattande data efterfrågades.

Utmaning:

Det manuella arbetet med att sammanställa rapporter och presentationer för varje enskilt land - så många som sjutton stycken - var både tidskrävande och komplicerat. Dessutom uppstod ofta olikheter i det visuella utförandet, något som riskerade att urvattna kundens varumärke.

Lösning:

Resultatet blev en helt automatiserad rapport: Corona Index. Rapportens modell sammanställer, förstår, anpassar och visualiserar samlad data. Rapporten finns publicerad på Dun & Bradstreets hemsida. I projektets vidareutveckling lades också en indexfunktion till, som effektivt indexerar KPI:er.

No items found.

Fler kundcase