Riskmatris i Power BI

Utveckling av en interaktiv riskmatris för Project Management Office

Uppdrag:

Vårt uppdrag var att utveckla en så kallad”impact & probability matrix”, för att på ett enkelt och interaktivt sätt i Power BI kunna visualisera och analysera risker och status på olika projekt.

Utmaning:

Inom projektledning är det standard att använda en matris för riskhantering. Inte sällan är den skapad i Excel, där ena axeln visar sannolikhet och den andra negativ inverkan. På så sätt visualiseras risker och plottas ut. Vi behövde skapa samma matris för Power BI.

Eftersom det i dagsläget saknas en visualisering för riskmatriser i Power BI fick vi tänka utanför boxen: resultatet blev en kombination av Scatter chart och anpassade grafiska element. Datakällan behövde kunna uppdateras av projektledare direkt i Teams och rådatat på ett smidigt sätt tvättas och anpassas för att sedan läsas in till datamodellen.

Lösningen:

"...när man såg styrkan i visualiseringen av riskerna vill man bara ha mera...och diskussionerna sker med rätt fokus..."Med hjälp av anpassade grafiska element och kreativ problemlösning skapade vi tillsammans med Almi en fullt interaktiv riskmatris i Power BI, som idag används av såväl projektledare som koncernledning.

I rapporten kan man filtrera och vrida på alla data, och snabbt få information och en tydlig överblick. Här visas status för samtliga projektrisker och möjligheten finns att djupdyka i detaljerna för en respektive risk.

Storyn

No items found.

"...när man såg styrkan i visualiseringen av riskerna vill man bara ha mera...och diskussionerna sker med rätt fokus..."

Jakob Lindström,CFO, Almi
Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!