Kundcase

Riskmatris i Power BI

No items found.

Utveckling av en interaktiv riskmatris för Project Management Office

"...när man såg styrkan i visualiseringen av riskerna vill man bara ha mera...och diskussionerna sker med rätt fokus..."
– 
Jakob Lindström,CFO, Almi
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Vårt uppdrag var att utveckla en så kallad”impact & probability matrix”, för att på ett enkelt och interaktivt sätt i Power BI kunna visualisera och analysera risker och status på olika projekt.

Utmaning:

Inom projektledning är det standard att använda en matris för riskhantering. Inte sällan är den skapad i Excel, där ena axeln visar sannolikhet och den andra negativ inverkan. På så sätt visualiseras risker och plottas ut. Vi behövde skapa samma matris för Power BI.

Eftersom det i dagsläget saknas en visualisering för riskmatriser i Power BI fick vi tänka utanför boxen: resultatet blev en kombination av Scatter chart och anpassade grafiska element. Datakällan behövde kunna uppdateras av projektledare direkt i Teams och rådatat på ett smidigt sätt tvättas och anpassas för att sedan läsas in till datamodellen.

Lösning:

"...när man såg styrkan i visualiseringen av riskerna vill man bara ha mera...och diskussionerna sker med rätt fokus..."Med hjälp av anpassade grafiska element och kreativ problemlösning skapade vi tillsammans med Almi en fullt interaktiv riskmatris i Power BI, som idag används av såväl projektledare som koncernledning.

I rapporten kan man filtrera och vrida på alla data, och snabbt få information och en tydlig överblick. Här visas status för samtliga projektrisker och möjligheten finns att djupdyka i detaljerna för en respektive risk.

No items found.

"...när man såg styrkan i visualiseringen av riskerna vill man bara ha mera...och diskussionerna sker med rätt fokus..."

Jakob Lindström,CFO, Almi

Fler kundcase