Finansiell rapportering

Vi hjälper dig att skapa delårsrapporter och årsredovisningar och kvartalsrapporten direkt i Excel, Word och Powerpoint.

En användarvänlig Excelmall, Wordmall och PowerPointmall eller en mer avancerad lösning med koppling direkt från redovisningssystemet till Excel, Word, Powerpoint, PDF och webb. En Excelfil med all data, tabeller, diagram och en språkfunktion som växlar mellan Svenska och Engelska och periodval som hanterar alla periodrubriker.

 

Exempel på kunder som använder vår lösning: 

Excel2Word

Länka utan länkar Word

Länka mellan Excel och Word. Du har full kontroll över siffror och text. Excel2Word hjälper dig att hämta in information direkt in i rapporten och skapa dokument utan länkar.

Länka utan länkar PowerPoint

Länka mellan Excel och PPT.
Du har full kontroll över siffror och text. I vårt verktyg Excel2PowerPoint markerar du vilka delar av din kalkyl som ska över till PowerPoint.

Nyfiken på fler lösningar

Läs mer om våra kundanpassade lösningar
eller våra färdiga Office-tillägg.

Kontakta oss

Kontakta oss!