Kvartalsrapportslösning

Vi hjälper dig att skapa kvartalsrapporteringen
direkt i Excel, Word och Powerpoint.

Antingen en lösning med bara Excelmall, Wordmall och/eller PowerPointmall. Eller en mer avancerad lösning med koppling direkt från Ekonomisystemet till Excel, Word, Powerpoint, PDF och webb.

Några exempel på kunder som använder vår lösning: 
https://www.rehngruppen.se/kundcase/tags:Kvartalsrapport.

T ex en lösning från ert ekonomisystem till Excel (med t ex Aaro eller hyperion eller liknande retriewformellösning). Word och PowerPoint får över sina siffror från Excel via ett knappklick.
De publiceras som PDF på webben.

Excelfilen innehåller alla siffror, tabeller, diagram och även språkversioner. En Excelfil till alla Word och PowerPoint oavsett språk, kvartal och år.

Och allt däremellan, beroende på ditt behov och önskemål.

Länka utan länkar Word

Länka mellan Excel och Word. Du har full kontroll över siffror och text. Excel2Word hjälper dig att hämta in information direkt in i rapporten och skapa dokument utan länkar.

Länka utan länkar PowerPoint

Länka mellan Excel och PPT.
Du har full kontroll över siffror och text. I vårt verktyg Excel2PowerPoint markerar du vilka delar av din kalkyl som ska över till PowerPoint.

Nyfiken på fler lösningar

Läs mer om våra kundanpassade lösningar
eller våra färdiga Office-tillägg.

Kontakta oss

Kontakta oss!