Finansiell rapportering.

Finansiell rapportering kräver ofta korta ledtider, snabba beslut och automatisering för att fungera smidigt. Vi hjälper dig att skapa delårsrapporter, årsredovisningar och kvartalsrapporter direkt i Excel, Word och PowerPoint

Trender

Utvecklingen kring finansiell rapportering har ökat tempot de senaste åren. Omvärld och rådande ekonomiskt läge skapar helt nya behov – som i sin tur driver på smart innovation. Här kan du läsa lite kort om de största trenderna för finansiella rapporter.

Hållbarhetsrapportering:
Allt fler företag integrerar hållbarhetsaspekter i delårsrapporterna, till exempel i NCCs rapport här.

Liggande format:
Idag är det mer regel än undantag att prioritera den digitala rapporten, vilket resulterar i lättlästa rapporter och öppnar upp för nya, spännande designmöjligheter! Kolla in Scania och Momentum Groups rapporter.

Automatisering med Excel2PowerPoint:
Det ekonomiska läget har skapat ett stort tryck för att implementera nya, mer kostnadseffektiva lösningar. Ett exempel är att automatisera delårsrapports-presentationen eller andra interna presentationer för internrapportering med hjälp av Excel2PowerPoint.
Se case

Webbpublicering med PowerBI:
Allt fler väljer att koppla deras data till Power BI för att redovisa resultaten genom en interaktiv dashboard direkt på hemsidan. Se case

Se alla våra delårsrapporter

Delårsrapporter

Arbetet med delårsrapporter kan vara både tidskrävande och stressfyllt. Därför är det viktigt att du har en fungerande arbetsprocess. Med Excel2Word är processen både smidig och kontrollerad. 

Excel2Word kopplar an datan i din delårsrapport till Excel. Dina tabeller och diagram i Word uppdateras helt automatiskt. Manuell uppdatering av delårsrapporten och granskning av ändringar? Aldrig igen!

Med verktyget QTool kan du med ett klick kan du överföra all information från ditt redovisningssystem (via bland annat AARO, Hyperion och Cognos) direkt till rapporten. Du kan även administrera alla tabeller och diagram i arbetsboken. Exempelvis kan du ändra kvartal och byta språk på texten. 

Eftersom arbetet utförs direkt i Word och Excel har du full kontroll över både data och text. Du behöver inte invänta support eller kontakta externa parter för att genomföra ändringar. Att genomföra ändringar nära deadline har aldrig varit så problemfritt!

Se alla våra delårsrapporter

Årsredovisningar

Vi förstår att arbetet med årsredovisningar ibland kan kännas krävande. Därför erbjuder vi flexibla lösningar – som gör arbetsprocessen bekväm och smidig för dig.

Rehngruppen har ett team av erfarna Wordexperter som kan erbjuda smarta lösningar för att skapa din årsredovisning direkt i Word, inklusive dess grafiska design. Alternativt kan vi skapa en hybridlösning där våra effektiva lösningar används i bakvagnen, medan framvagnen görs i InDesign. Oavsett vilken lösning du väljer säkerställer vi stöd för viktiga funktioner; såsom ESEF-taggning.

Vi har utvecklat en mängd smarta verktyg som optimerar tidsåtgången i arbetsprocessen. Ett exempel är Excel2Word, som gör det möjligt för dig att koppla data från Excel till din årsredovisning. Så att dina tabeller och diagram uppdateras per automatik.

Testa våra lösningar – och märk att arbetet med er årsredovisning kan vara både bekvämt och smidigt!

Se alla våra årsredovisningar

Presentationer

Det finns ingen som helst anledning att, efter du producerat din rapport, påbörja arbetet på nytt. Testa Excel2PPT. Vi kan säkerställa att din data, direkt och automatiskt, förs över till din presentation.

Genom att koppla dina tabeller och diagram i PowerPoint, till samma datakälla i Excel som du använde till din rapport, är datan i din presentation alltid uppdaterad. Dessutom är alla tabeller och diagram självklart snyggt designade i ditt företags färg och form.

En bra presentation innehåller inte endast de viktigaste nyckeltalen. Vi kan ge dig friheten att kommunicera dina budskap på ett engagerande sätt genom en interaktiv och navigerbar presentation.

Se alla våra presentationer

Dashboards

Samla ditt företags data i tilltalande, tydliga och varumärkesanpassade dashboards. Med Power BI blir dina tabeller och diagram automatiserade, interaktiva och visuellt tydliga.

Befria din kalender från den tid du ägnade åt månatlig datahantering; såsom tvättning, sortering och formatering. Dataöverföringen till Power BI sker endast en gång. Därefter kan ägna dig åt att skapa och dela affärsinsikter baserade på realtidsdata.

Power BI är ett avancerat verktyg. Men med de mallar vi erbjuder är det lätt att göra rätt. Du får en skräddarsydd vy innehållandes din organisations färger och typsnitt, visuella objekt som är anpassade efter era behov samt en användarvänlig meny och navigering.

Läs mer om Data & Automatisering

Analytikerfiler

Visste du att du kan skapa din analytikerfil med bara ett knappklick?

Med verktyget QTool kan du skapa en autogenererad analytikerfil utifrån din data i Excel. Det gör att du sparar dyrbar tid under arbetet med er rapportering. Dessutom säkerställer det att analytikerfilen inte påverkas av eventuella mänskliga fel under skapandet.

En autogenerarad analytikerfil med den senaste datan? Klick, klart!

Delårsrapporter

Automatiserade rapport & presentation
Denna är interaktiv
Denna genererar analytikerfil
Liggande är oftast bättre digitalt
Liggande är oftast bättre digitalt

Årsredovisningar

Denna är interaktiv!
Kombination av InDesign, Word & Excel
En liggande årsredovisning
En liggande årsredovisning-bakvagn

Finansiella presentationer

Testa vår rapportlösning själv!

Face

Nyfiken på hur vi skapar delårsrapporter?

Kontakta oss så hittar vi en lösning för er!

Pil upp