Kundcase

Supportärendehantering

No items found.

Automatisering av supportärendehantering med hjälp av Outlook, Power Automate och Microsoft Planner.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Alpha IT Solutions gav oss uppdraget att hjälpa dem med att återfå kontrollen på inkommande supportärenden och en bättre struktur samt process för hur dessa kan hanteras på ett automatiserat sätt.

Utmaning:

Kundens stora utmaning var att utifrån inkommande ärenden på mejlen kunna logga varje ärenden i Microsoft Planner och där även per automatik tilldela uppgifter till den personsvarar kunden, och på så sätt få kontroll på vilka ärenden som inte behandlas,vilka som är pågående samt vilka som är avslutade.

Lösning:

För att åstadkomma ett helautomatiserat flöde för varje inkommande ärende via mejl har vi använt Power Automate med följande huvudsteg:

Första steget identifierar flödet inkommande mejl.

Mejlet omvandlas därefter till en ej påbörjad uppgift i Microsoft Planner.

Eventuella bifogade filer spara i en Sharepoint-mapp.

Den som svarar på mejlet tilldelas uppgiften automatiskt samt blir notifierad

Med dessa blir det alltså möjligt att få full kontroll inkommande ärenden direkt i Microsoft Planner och där kunna se pågående och avslutade ärenden, om någon har tagit ärendet (uppgiften i Planner). Detta i sig betyder att man aldrig mer ska missa ett ärende, kan få full koll och även kunna planera resurser på ett enklare sätt och i slutändan kunna erbjuda snabbare och bättre återkoppling gentemot kunderna.

Snabbare support,effektivare jobb och gladare kunder!

No items found.

Fler kundcase