PowerPoint-mall

Mallproduktion
Utbildning

Rehngruppen fick uppdrag att skapa Peak Performance's nya PowerPoint-mall i samband med att de uppdaterat sin grafiska profil.

Uppdrag:

Utmaning:

Lösningen:

Storyn

När Peak Performance uppdaterade sin grafiska profil visste de att den även behövde kompletteras med en ny PowerPoint-mall - en viktig del i de allra flesta företags visuella kommunikation.

Ökad användbarhet

Mallen skulle kunna användas både som presentationsstöd vid större seminarier och för dokumentation av mer texttung karaktär. Vår lösning var att bygga in två separata uppsättningar layouter i mallen där den ena uppsättningen fick ett mer visuellt uttryck med större textgrader, kortare textmängder och utfallande bildplatshållare, medan den andra uppsättningen anpassades för längre textstycken över flera spalter..

Kunskapsspridning

För att öka förståelsen hos personalen på Peak Performance höll ansvarig på Peak ett kort seminarium om den nya grafiska profilen, där Rehngruppen fick chansen att beskriva hur den nya mallen fungerade rent tekniskt. Vi passade också på att ge bra tips på generella funktioner som underlättar arbetet i PowerPoint.

Allt spelades in och gjordes tillgängligt på Peaks eget intranät. Ett bra sätt att sprida kunskap.

Utbildningen handlade om den grafiska designen men även hur man på bästa sätt kan skapa presentationer med hjälp av PowerPoint i allmänhet och den nya mallen i synnerhet. Ett led i detta var att på en dold sida i mallen ge korta tips och råd kring var och hur de olika layouterna bör användas för bästa effekt.

No items found.

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!