Kundcase

Tillgänglighetsanpassade mallar i PowerPoint, Word och Excel

Tillgänglighetsanpassning

I detta projekt samarbetade vi med Jönköpings kommun för att uppdatera deras PowerPoint-, Word- och Excelmallar. De nya mallarna och dess grafiska objekt är tillgänglighetsanpassade och skapade i kommunens manér.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Utmaning:

Lösning:

Uppdrag

Jönköping kommun hade önskemålet att få sju nya kommunövergripande mallar i Office, för att ersätta kommunens tidigare mallar.

Utmaning

Utmaningen med projektet var att säkerställa att mallarna uppfyllde lagkraven om tillgänglighet och samtidigt följde kommunens grafiska profil. Att kombinerera en grafisk profil med krav på tillgänglighet är inte alltid det lättaste - men vi hittade många fiffiga lösningar!

Lösning

Resultatet blev riktigt snygga och tillgänglighetsanpassade mallar. I Word har Jönköpings kommun nu sex nya mallar. Dessutom fick kommunen en ny PowerPoint- och Excelmall. För att ytterligare förenkla användningen för Jönköpings kommuns medarbetare har de även funktionerna TemplateLibrary och TemplateExtender. Det gör att de nu har tillgång till mallarna med ett enkelt knapptryck och inte behöver fylla i sina personliga uppgifter.

No items found.

Fler kundcase