What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

 1. sdfsdfsdf
 2. sdfsdfsdf

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

highlighttext
Börja här...

RehnAkademi – en unik inlärnings­plattform

Oavsett om du är en nybörjare som vill lära dig grunderna i Office eller ett proffs som vill finjustera dina färdigheter, finns resurserna här. Rehngruppen har fått frågor om Office i mer än 30 år. Vi har koll på alla frågor, fallgropar och utvecklingsmöjligheter du som användare möter. Nu delar vi med oss av vår passion och expertis. Lyft dina färdigheter i Office till nästa nivå, med RehnAkademin som din följeslagare!

...eller här!
Visar 
xx
 resultat

Se format och punktlistor i PowerPoint

Nov 01, 2023 | Nybörjare |
PowerPoint

Guidas genom din presentations olika format, och testa att ta bort och applicera punktlistor på bästa vis.

Instruktioner

Din presentations utseende påverkas av vilka format och punktlistor, styles och bullets, som är valda. Formaten har olika utseenden. Dessa baseras på dess typsnitt, storlek och färg. Det är olika format i din presentations textrutor för rubriker respektive brödtexter. Textboxar för brödtext kan dessutom vara strukturerade med punktlistor. Då är det viktigt att du vet hur du hanterar punktlistorna på rätt vis. Annars finns det risk för att de får ett Office standard-utseende, snarare än det utseende som är bestämt för din organisation.

Format

 1. I PowerPoints mallar är formatalternativen alltid förutbestämda. Markera en textruta för att se det förutbestämda utseendet. Klicka exempelvis på rubriken.
 2. I menyn, under Font/Tecken, kan du se de egenskaper som formatet har. Exempelvis kan du se rubrikens typsnitt, storlek och färg.
 3. När du markerar textrutan för brödtext kan du se att egenskaperna under Font/Tecken anpassas till att istället visa den markerade textens utseende.
 4. I rullistan som visar teckensnitt är din presentations temateckensnitt placerade högst upp, under rubriken Theme Fonts/Temateckensnitt. Dessa är de typsnitt som används per automatik i din presentation.

Punktlistor

 1. Du kan ta bort punktlistorna i textrutan för brödtext genom att klicka på punktliste-knappen i menyn (under rubriken Paragraph/Stycke) eller genom att helt enkelt ta bort dem manuellt i textrutan.
 2. Om du vill att brödtexten återigen ska stå i punktlista är det viktigt att du återställer bilden. Då får du tillbaka de fördefinierade punkterna. Om du skulle använda punktliste-knappen för att lägga till punktlistan infogas punkter med Office standards utseende, vilka har fel utseende.
 3. För att bläddra ned bland textnivåerna i punktlistan klickar du på Tab-knappen på tangentbordet. För att bläddra uppåt i punktlistan klickar du på Shift+Tab på tangentbordet.
Nov 01, 2023
true
true
true
Nybörjare

Spara din Excelfil som en pdf

Nov 01, 2023 | Nybörjare |
Excel

Lär dig att spara ner ett, flera eller alla blad från din Excelfil till en pdf.

Instruktioner

Det finns flera olika fördelar med att spara din Excelfil som en pdf. Dels bevarar det din fils formatering. Cellformateringar, text och layout kommer att se ut så som du vill, oavsett vilken enhet eller programvara mottagaren använder för att visa den. Vidare kan pdf:en visas på nästan alla enheter och operativsystem. Du kan alltså dela din fil utan att behöva oroa dig om användaren öppnar den med exempelvis en smartphone eller surfplatta. Dessutom kommer pdf:en vara skyddad mot oönskade ändringar, ha låg filstorlek och vara enkel att skriva ut.

 1. Klicka på File/Arkiv. Du hittar fliken längst till vänster i menyn.
 2. Välj Save as/Spara som i menyn till vänster.
 3. I alternativen för Save as/Spara som ser du en rullgardinsmenyn. Där står det Excel workbook (*.xlsx)/Excel-arbetsbok (*.xlsx). Klicka på rullgardinsmenyn.
 4. I listan över olika filalternativ väljer du alternativet pdf.
 5. Rullgardinsmenyn stängs och under den kan du se knappen More options/Fler alternativ; klicka på knappen.
 6. I den ruta som dyker upp på skärmen klickar du på Options/Alternativ.
 7. I rutan benämnd Options/Alternativ kan du välja mellan olika alternativ för hur du vill spara din fil. Under avsnittet Publish what/Vad ska publiceras kan du välja mellan att spara ett blad, alla blad eller ett antal valda blad från din Excelfil.
 8. När du valt alternativ väljer klickar du på knappen Save/Spara, nedtill till höger i rutan.
Nov 01, 2023
true
true
true
Nybörjare

Infoga och uppdatera innehållsförteckning i Word

Nov 01, 2023 | Nybörjare |
Word

Lär dig mer om hur du kan förenkla läsarens navigering i ditt dokument - via innehållsförteckningen i Word.

Instruktioner

Innehållsförteckningen i Word är en automatiskt genererad lista som visar sidnummer och rubrik för varje sektion eller kapitel i ditt dokument. Innehållsförteckningen är ett bra verktyg för längre dokument eftersom det förenklar läsarens navigering i dokumentet. Användaren kan se varje rubrik och sidnummer i dokumentet, och i Word kan de dessutom länkas direkt till varje avsnitt genom att klicka på Ctrl på tangentbordet samtidigt som de klickar på en rubrik. För dig som skriver i dokumentet är Words innehållsförteckningar ett tidsbesparande verktyg, eftersom du kan uppdatera innehållsförteckningen automatiskt utan att manuellt behöva uppdatera rubriker och sidnummer efter att du gjort en ändring i din text.

 1. För att lägga till en innehållsförteckning i ditt Worddokument klickar du på fliken References/Referenser i menyn.
 2. Klicka på knappen Table of contents/Innehållsförteckning. Knappen finns placerad längst till vänster i menyn, under avsnittet Table of contents/Innehållsförteckning.
 3. Det syns en lista med olika innehållsförteckningar under knappen. Välj vilken typ av innehållsförteckning du vill använda. Du kan se skillnaden i innehållsförteckningarnas utseende och uppbyggnad i förhandsvisningen i listan.
 4. Efter att du klickat på den innehållsförteckning som du vill ha i ditt dokument finns den infogad i där du stod med markören.
 5. När du skrivit den text som ska finnas i dokumentet är det dags att uppdatera din innehållsförteckning. Det gör du genom att högerklicka på innehållsförteckningen och sedan klicka på Update table/Uppdatera fält. Du behöver uppdatera innehållsförteckningen varje gång du ändrar texten i ditt dokument, eftersom rubriker och sidnummer kan ha ändrats. Ett tips är att uppdatera innehållsförteckningen det sista du gör, innan du sparar dokumentet, eftersom du då kan vara säker på att alla ändringar i texten speglas i innehållsförteckningen.
 6. Efter att du klickat på knappen Update table/Uppdatera fält finns syns två alternativ i en ruta benämnd Update table of contents/Uppdatera innehållsförteckning. Du kan välja alternativet Update page numbers only/Uppdatera endast sidnummer om det endast är sidnumreringen som inte stämmer. Om du väljer alternativet Update entire table/Uppdatera hela tabellen uppdateras både sidnummer och rubrikerna. Om du är osäker på vad som uppdaterats så bör du välja det andra alternativet för att vara säker på att innehållsförteckningen stämmer.
 7. Klicka på knappen Ok för att spara ditt val.
Nov 01, 2023
true
true
true
Nybörjare

Sidhuvud och sidfot i Word

Nov 01, 2023 | Nybörjare |
Word

Lär dig hur du infogar innehåll i ditt Worddokuments sidhuvud och sidfot.

Instruktioner

Användningen av sidhuvud och sidfot i Word har flera fördelar. Du kan säkerställa att den viktiga information som tillhör dokumentet, såsom versionsnummer eller kontaktinformation, finns tillgänglig på alla sidor. Informationen är enhetligt formaterad på varje sida vilket skapar en visuellt tydlig struktur. Sidhuvud och sidfot kan även användas för att inkludera logotyper eller andra grafiska element som, genomgående i dokumentet, bidrar till organisationens varumärkesidentitet. Dessutom kan sådant som sidnummer eller kapitelrubriker förenkla navigeringen i dokumentet, vilket är särskilt nödvändigt i exempelvis långa rapporter.

 1. Dubbelklicka på sidhuvudet, alltså området högst upp i ditt Worddokument. När du gör det når du inställningarna för sidhuvud och sidfot i menyn. Fliken Header and footer/Sidhuvud och sidfot syns längst till höger i menyn och alternativen för sidhuvud och sidfot syns.
 2. Lägg in informationen du önskar infoga i sidhuvudet. I detta exempel infogas en logga i sidhuvudet, genom att klicka på knappen Pictures/Bilder i avsnittet Insert/Infoga.
 3. För att infoga innehåll i sidfoten klickar du på fliken Header and footer/Sidhuvud och sidfot i menyn.
 4. Klicka på knappen Go to Footer/Gå till sidfot i avsnittet Navigation/Navigering.
 5. Infoga information du önskar ha i sidfoten. I detta exempel lägger vi in sidnummer i sidfoten genom att klicka på knappen Page number/Sidnummer.
 6. Välj vilka inställningar du vill ska gälla för ditt sidnummer, såsom var de ska vara placerade och hur de ska se ut, och infoga sedan ditt valda sidnummer.
 7. Det finns många olika inställningar för sidhuvud och sidfot i menyn. Du kan exempelvis ställa in olika sidhuvud eller sidfot för udda och jämna sidor, vilket bland annat är användbart när man arbetar med ett dokument som ska bli en dubbelsidig utskrift. Du kan även skapa annorlunda sidhuvud och sidfot för förstasidan i ditt dokument. Det är användbart om du vill infoga särskilt mycket information (såsom titel, diarienummer och författare) på förstasidan, utan att upprepa det på resterande sidor. Eller när du vill ha en försättssida utan information i sidhuvud och sidfot, och endast ha informationen i övriga sidor i dokumentet.
 8. Stäng sidhuvudet och sidfoten genom att klicka på det röda krysset till höger i menyn, under avsnittet Close/Stäng.
Nov 01, 2023
true
true
true
Nybörjare
Oops!
Vi hittade tyvärr ingenting. Prova att återställa dina filter.
Face

Hittade du inte svaret du sökte?

Kontakta oss för personlig hjälp!