Kundcase

Automatisering av datahämtning

No items found.

Automatiserat arbetsflöde medhjälp av Outlook, Power Automate & Sharepoint.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Almi jobbar med flera olikasystem och plattformar, där man gärna vill få ut uppdaterade data - dagligen eller flera gånger per dag. Uppdraget har bestått i att helt automatisera uthämtning av data som tidigare gjorts genom att en användare fått en datafil på mejl och sedan sparat ner denna på en lagringsplats.

Utmaning:

Att kapa manuella moment för användare, även om de är små och kan verkar obetydliga.  Då vissa av systemen skickar datafiler flera gånger per dag blir det till slut rätt mycket manuellt handhavande. Utmaningen låg därför i att automatisera flödet till 100%.

Lösning:

Vi satte snabbt upp ett automatiserat arbetsflöde medhjälp av Power Automate, som känner av om det kommer ett mejl från en viss avsändare med en bifogad fil. I nästa steg har vi triggas ett flöde som kopierar den bifogade filer i en lagringsmapp i Sharepoint.

No items found.

Fler kundcase