Kundcase

Utvecklad form och funktion i PowerPoint

Mallproduktion

SGDS Gruppen hade en PowerPoint-mall som behövde utvecklas. Vi såg möjligheten att skapa fler och mer olikartade layoutsidor samt öka möjligheten till flexibilitet. Idag har SGDS Gruppen en mall som är utvecklad gällande både form och funktion.

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

SGDS Gruppen önskade utveckla sin malls form och funktionalitet. Baserat på kundens önskemål och grafiska profil fick de förslag på en ny design och nya layoutsidor. Efter att kunden godkänt den nya mallens form kunde vi fokusera på att maximera mallens funktionalitet.

Utmaning:

Kunden ville kunna variera sin texthantering och innehåll på olika sätt. Ibland önskade de endast ha text, ibland vanliga punktlistor och ibland pilar eller citat. Självklart var det dessutom väldigt viktigt att texthanteringen skulle vara enkel för användaren att hantera. Dels för att underlätta för användaren, men även för att säkerställa att textalternativen används på rätt sätt.

Lösning:

För att lösa utmaningen med texthanteringen skapade vi ett utökat textformat som innehöll flera nivåer. Detta möjliggör för användaren att kunna byta mellan olika nivåer av punktlistor, mellan pilar i svart eller blått eller till citattecken. Användaren byter mellan textalternativen genom några tabbtryck. Flexibel texthantering helt enkelt. Presentationen har även en större mängd layouter, vilket möjliggör ökad flexibilitet när användaren skapar en presentation.

No items found.

Fler kundcase