Fler produkter:
Navigate
FileSync
Classification
Chart Library
Company Colours
Extender
Template Library
Excel-mallar
Word-mallar
PowerPoint-mallar
Content Library
Slide Library
Excel2Word
Picture Library
Excel2PPT
Icon Library

Word-mallar

Färdiga mallar för rapporter, brev och PM, för att nämna några av de många möjligheterna med Templates i Word. Alltid i er grafiska profil.

En mall i Word kan vara mycket: grunden för återkommande rapporter. PM. Dokument och brev. Med våra fiffiga add-on blir arbetet ännu eklare: till exempel kan du med Excel2Word koppla dina Exceldiagram direkt till ditt Word-dokument! Uppdatera i Excel, och det uppdateras i Word. Enkelt!

Face

Vill ni höra mer om hur man kan använda 

Word-mallar

?

Kontakta oss så visar vi gärna!