Kvitto- och reseräknings-app

En app för utlägg och reseräkningar

Uppdrag:

Kunden efterfrågade ett mobilt sätt att registrera utlägg och reseräkningar där den anställde själv på ett intuitivt sätt kan sköta administrationen.

Utmaning:

För ekonomiska frågor finns regelverk som behöver följas. Ett sådant exempel är hantering av kvitton för utlägg där dessa behöver redovisas för att utbetalning ska kunna ske. Uppgiften är administrativ och prioriteras ofta ned vilket skapar problem i senare hantering. Papper måste fyllas i och kvitton måste sparas. Dessutom kan det se väldigt annorlunda ut i rutinerna beroende på vem i företaget som utför uppgiften.

Lösningen:

Med hjälp av en utläggsapp kan man enkelt knappa in enskilda utlägg och belopp, och bifoga eventuella kvitton i direkt mobilen. All information lagras i en lättillgänglig SharePoint-lista med nödvändig information som rör utläggen och de anställda. Anställda har endast tillgång till sina egna utlägg, vilket gör att de även kan skicka sammanställningar av alla sina utlägg.

Storyn

No items found.

Face

Är ni intresserade av att se fler exempel på vad vi gjort?

Kontakta oss så visar vi gärna!