Kundcase

Kvitto- och reseräknings-app

No items found.

En app för utlägg och reseräkningar

– 
Se demoSe liknande case

Uppdrag:

Kunden efterfrågade ett mobilt sätt att registrera utlägg och reseräkningar där den anställde själv på ett intuitivt sätt kan sköta administrationen.

Utmaning:

För ekonomiska frågor finns regelverk som behöver följas. Ett sådant exempel är hantering av kvitton för utlägg där dessa behöver redovisas för att utbetalning ska kunna ske. Uppgiften är administrativ och prioriteras ofta ned vilket skapar problem i senare hantering. Papper måste fyllas i och kvitton måste sparas. Dessutom kan det se väldigt annorlunda ut i rutinerna beroende på vem i företaget som utför uppgiften.

Lösning:

Med hjälp av en utläggsapp kan man enkelt knappa in enskilda utlägg och belopp, och bifoga eventuella kvitton i direkt mobilen. All information lagras i en lättillgänglig SharePoint-lista med nödvändig information som rör utläggen och de anställda. Anställda har endast tillgång till sina egna utlägg, vilket gör att de även kan skicka sammanställningar av alla sina utlägg.

No items found.

Fler kundcase