Excel

Presentera siffrorna tydligt

Du vet hur du ska göra i teorin men behöver hjälp med vilka funktioner som är bäst att använda. Vi hjälper dig!
Budget- och resultatrapporteringsmodeller, vecko-, kvartal- och/eller månadsrapporter.

Tillsammans lägger vi upp en plan för hur modellen ska se ut och arbetar gemensamt framåt. Arbetet går snabbare, är kostnadseffektivt. Vill du automatisera processen från ekonomisystem till Excel och vidare till Word och PowerPoint så har vi verktygen.

Jobba effektivare och enklare

Anpassade lösningar

Office-tillägg

Utbildning

Produktion

Support

Excel för ekonomer

Kontakta oss